Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt MyPoolCovers cookies. Voor meer informatie bekijk gebruiksvoorwaarden

Wettelijke garantie van overeenstemming van goederen

De wettelijke garantie is van toepassing indien het gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen.

De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de levering van de goederen aan de consument:

- Indien het gebrek zich binnen de eerste zes maanden manifesteert, wordt aangenomen dat het vanaf de levering bestaat. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij het daar niet mee eens is.

- Indien het gebrek zich meer dan zes maanden na de levering voordoet, moet de consument het bestaan van het gebrek op het tijdstip van de levering bewijzen.

Niet-conformiteit van de consumptiegoederen, d.w.z. wanneer de geleverde goederen niet overeenstemmen met de gevraagde of bestelde goederen.

De consument kan zich echter niet op de wettelijke garantie beroepen voor wijzigingen in het tijdstip of de plaats van levering, of voor gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was.

U moet de verkoper zo spoedig mogelijk (maximaal 61 kalenderdagen) na de ontdekking van een gebrek op de hoogte stellen.

De consument heeft recht op kosteloze reparatie of vervanging van de goederen (naar keuze van de consument, maar afhankelijk van wat mogelijk en redelijk is). Alleen als de reparatie of vervanging onevenredig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsvermindering of terugbetaling te eisen.

Als het gebrek gering is, kunt u geen terugbetaling eisen.

In geval van vervanging of reparatie wordt de garantieperiode van 2 jaar opgeschort gedurende de reparatie- of vervangingsperiode. U krijgt geen nieuwe garantieperiode van 2 jaar, maar de reeds begonnen periode wordt hervat vanaf het moment van vervanging of voltooiing van de reparatie.

Uitzondering op de garantie

De garantie dekt niet de vervanging van verbruiksgoederen, abnormaal of niet-conform gebruik van de producten (raadpleeg altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing), storingen die verband houden met accessoires (voedingskabel), defecten en de gevolgen daarvan als gevolg van een reparatie die niet volgens de regels der kunst is uitgevoerd en de gevolgen daarvan als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product bestemd is.

De garantie wordt niet gegarandeerd indien de normale omstandigheden van opslag, installatie, gebruik en onderhoud niet in acht worden genomen.

Raadpleeg in alle gevallen de gebruiksaanwijzing. De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Er wordt geen materiaal uitgeleend voor de vervanging van een defect materiaal.

Voor elke garantie, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (info@my-pool-covers.com).

 Online geschillenbeslechting ODR: RAL-platform van de Europese Commissie


Beveiligde betalingen: